Aanmelden zorgaanbieder

Alle extramurale zorgaanbieders kunnen zich aanmelden bij Geschillencommissie EZa.

U meldt zich als volgt aan:

  1. Download het aanmeldingsformulier en vul het zo volledig mogelijk in
  2. Stuur ons het ingevulde en ondertekende document retour, u kunt gebruik maken van het contactformulier hieronder. Mocht u dit liever per e-mail of post willen doen dan kan dat uiteraard ook.
  3. Wij beoordelen elke aanmelding afzonderlijk, pas nadat u van ons een bevestigingsbrief ontvangt is uw aanmelding definitief.

De kosten zijn afhankelijk van het soort zorg dat u verleent en de omvang van uw organisatie. Als uw soort zorg niet vermeld wordt kunt u ons een e-mail sturen naar info@geschillencommissie-eza.nl voor een aangepaste offerte.

 

Deelnemersbijdrage
Medisch specialist p.p.p.jr. € 90,-
GGZ p.p.p.jr. € 90,-
Basisarts p.p.p.jr. € 90,-
Paramedici p.p.p.jr. € 60,-
Overige
.
Op aanvraag
.
Kosten behandeling geschil
Meervoudige kamer per zitting € 2.500,-
Enkelvoudige kamer per zitting € 1.600,-
Ambtelijke afhandeling
.
per geschil
.
€ 600,-
.

Prijzen zijn exclusief BTW

Aanmeldingsformulier
Toelichting deelnemersbijdrage en kosten behandeling geschil

AANMELDINGSFORMULIER


Voordelen Geschillencommissie EZa


Geschilbehandeling op maat

Aangezien geen geschil hetzelfde is, zal niet elk geschil hetzelfde worden behandeld. Gecompliceerde geschillen zullen door een meervoudige kamer behandeld worden, een hoorzitting is dan veelal noodzakelijk. Meer overzichtelijke geschillen zullen slechts door de voorzitter van de geschillencommissie in behandeling worden genomen, waarbij de voorzitter vaststelt of een hoorzitting door een enkelvoudige kamer noodzakelijk is of dat een ambtelijke afhandeling onder verantwoordelijkheid van de voorzitter voldoende is.
Lees voor meer informatie ons reglement.

Professionele samenstelling commissie
De voorzitter van de Geschillencommissie EZa is rechter en heeft jarenlange ervaring met het Nederlands rechtssysteem. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring met het klachtrecht in de zorg als voorzitter van de Klachtencommissie EMS. Mocht voor de behandeling van een geschil een meervoudige kamer nodig zijn, dan zal de commissie worden uitgebreid met een medisch specialist en een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie. Zodoende zal de geschillencommissie altijd tot een gefundeerd en professioneel oordeel komen. Onder werkwijze vindt u de samenstelling van de geschillencommissie.

Extra service
Voordat een geschil in behandeling wordt genomen moet volgens de Wkkgz een voortraject zijn door lopen met een interne klachtenfunctionaris. Wanneer u zich bij ons aansluit, krijgt u de beschikking over een klachtenreglement waarin een interne klachtenregeling omschreven staat. Uiteraard staat het u vrij gebruik te maken van een eigen regeling. Om uw cliënten te informeren over uw klachtenregeling stellen wij digitaal  een patiënten/informatiefolder ter beschikking. Door deze extra service helpen wij u te voldoen aan de vereisten die de Wkkgz aan u stelt.

Geen garantstelling
De Geschillencommissie EZa werkt volkomen onafhankelijk. In het geval een geschil aanhangig wordt gemaakt, vragen we de zorgverlener niet vooruitlopend op een uitspraak een bankgarantie om een eventuele uitspraak tot schadevergoeding te borgen. Wij vinden dat geen taak van een onafhankelijke geschillencommissie.

Jarenlange ervaring
Tot slot heeft de Geschillencommissie EZa meer dan 10 jaar ervaring met het klachtrecht in het kader van de Wkcz. Hierdoor werken wij met een efficiënte en slanke organisatie. Een geschil nemen wij snel en vakkundig in behandeling.

ONZE WERKWIJZE

geschillencommisse-EZa-stap1-wit

Het voortraject

 

Het voortraject is doorgaans tweeledig, een patiënt kan de zorgverlener persoonlijk informeren over zijn of haar onvrede, mocht dit de onvrede niet afdoende wegnemen, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

geschillencommisse-EZa-stap2-wit

Behandeling geschil

 

Wanneer een patiënt een geschil wil indienen kan via deze website contact met ons worden opgenomen. Wij sturen de patiënt formulieren toe waarmee hij of zij het geschil kan indienen. Wij verwachten van de patiënt hier gebruik van te maken, zodoende krijgen wij een duidelijk beeld van het geschil. De ingevulde formulieren zullen de basis vormen voor de behandeling van het geschil.

geschillencommisse-EZa-stap3-wit

Soorten geschilbehandeling

 

Aangezien niet alle geschillen hetzelfde zijn, heeft de Geschillencommissie EZa er voor gekozen om per geschil te kijken welke geschilbehandeling passend is, er zijn drie manieren waarop een geschil in behandeling kan worden genomen. Nadat een geschil is ingediend door een patiënt, wordt de zorgaanbieder verzocht hierop te reageren, daarna zal de voorzitter een beslissing nemen over de wijze waarop het geschil in behandeling wordt genomen. Hieronder staan de drie mogelijke geschilbehandelingen.

DE COMMISSIELEDEN

Indien de voorzitter bepaalt dat een geschil door een meervoudige kamer behandeld dient te worden, benoemt de voorzitter twee commissieleden. De voorzitter en de twee leden vormen samen de commissie. Hieronder leest u informatie over de voorzitter en de commissieleden.
Voorzitter
Mr. D.J. Keur, senior raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

Commissieleden*
(Lijst met commissieleden volgt)

VRAGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Tel: +31 (0) 30 697 0817
info@geschillencommissie-eza.nl

Openingstijden

ma. t/m vr. 09.00 – 17.00
wo. 09.00 – 13.00

Adres

Zusterplein 22
3702 CB Zeist