ZORGAANBIEDERS

Alle extramuraal werkende zorgaanbieders die moeten voldoen aan de WKKGZ kunnen zich hier aanmelden bij de Geschillencommissie EZa.

aanmelden

PATIËNTEN

Heeft u alles geprobeerd om uw geschil met uw zorgaanbieder op te lossen en heeft dit niet geleid tot positief resultaat?

Geschil indienen

zusterplein

OVER GESCHILLENCOMMISSIE EZa

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) treedt op 1 januari 2017 in werking en alle zorgaanbieders, van groot tot klein, van verzekerde zorg tot niet verzekerde zorg moeten aan de Wkkgz voldoen.

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders dat ze over een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikken. Tevens moeten alle zorgaanbieders aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

De Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa) is een in het kader van de Wkkgz door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie. In praktische zin betekent dit dat het reglement van Geschillencommissie EZa voldoet aan de eisen van de wet.

ONZE WERKWIJZE

geschillencommisse-EZa-stap1-wit

Het voortraject

Het voortraject is doorgaans tweeledig, een patiënt kan de zorgverlener persoonlijk informeren over zijn of haar onvrede, mocht dit de onvrede niet afdoende wegnemen, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

geschillencommisse-EZa-stap2-wit

Behandeling geschil

Wanneer een patiënt een geschil wil indienen kan via deze website contact met ons worden opgenomen. Wij sturen de patiënt formulieren toe waarmee hij of zij het geschil kan indienen. Wij verwachten van de patiënt hier gebruik van te maken, zodoende krijgen wij een duidelijk beeld van het geschil. De ingevulde formulieren zullen de basis vormen voor de behandeling van het geschil.

geschillencommisse-EZa-stap3-wit

Soorten geschilbehandeling

Aangezien niet alle geschillen hetzelfde zijn, heeft de Geschillencommissie EZa er voor gekozen om per geschil te kijken welke geschilbehandeling passend is, er zijn drie manieren waarop een geschil in behandeling kan worden genomen. Nadat een geschil is ingediend door een patiënt, wordt de zorgaanbieder verzocht hierop te reageren, daarna zal de voorzitter een beslissing nemen over de wijze waarop het geschil in behandeling wordt genomen. Hieronder staan de drie mogelijke geschilbehandelingen.

DE COMMISSIELEDEN

Indien de voorzitter bepaalt dat een geschil door een meervoudige kamer behandeld dient te worden, benoemt de voorzitter twee commissieleden. De voorzitter en de twee leden vormen samen de commissie. Hieronder leest u informatie over de voorzitter en de commissieleden.
Voorzitter
Mr. D.J. Keur, senior raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

Commissieleden*
(Lijst met commissieleden volgt)

VRAGEN?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Tel: +31 (0) 30 697 0817
info@geschillencommissie-eza.nl

Openingstijden

ma. t/m vr. 09.00 – 17.00
wo. 09.00 – 13.00

Adres

Zusterplein 22
3702 CB Zeist